Наименование Обозначение Аналог (Запасные части) Аналог инжектора
Гайка распылителя А-04-025-00-02-00 F00RJ02534 0445120142 0445120325
Гайка распылителя А-80-001-00-01-00 1987972260 095000-8740 095000-7760 095000-8931 095000-8290
Гайка распылителя А-80-001-00-01-01 1987972261 095000-8340 095000-6980 095000-6250 095000-8360 095000-6990 095000-5600
Блок дозирующий А-10-008-00-00-00 0928400481 0445020007 0445020175 0445020185
Шарик клапана А-04-001-00-17-00 F00VC05001 Wide application range
Шайба от 1,00 до 1,55 А-04-001-00-08-00 F00RJ01025 А-04-001-00-00-00 А-04-011-00-00-03 А-04-017-00-00-00 А-04-017-00-00-01 А-04-024-00-00-00
Штанга A-04-001-00-06-00 F00VC40401 Wide application range